EMMA

CV \ Linkedin

Emma Vanderstraeten is historica en erkend ruimtelijk planner. Als zelfstandig adviseur ruimtelijke planning bij Arch & Teco zet ze haar specialisatie omtrent de juridische aspecten van ruimtelijke planning in voor een vlotte implementatie van de wetgeving tijdens de opmaak van een ontwerp en bij de voorbereiding van een vergunningsaanvraag. Het doel van haar advies is om proactief en oplossingsgericht meerdere juridisch haalbare opties aan te reiken voor de verschillende actoren in het proces, zoals de klant en de ontwerpers.

Emma stelt haar kennis ook ter beschikking om beleidsondersteunend mee te denken op lange termijn. Ze formuleerde samen met VUB-IMEC-SMIT aanbevelingen voor het Departement Omgeving om een nieuwe regelgeving omtrent openbare onderzoeken en participatie bij de ontwikkeling van ruimtelijk beleid uit te zetten.

RAUM werkt structureel samen met NAV (Netwerk architecten Vlaanderen) en OmgevingConnect (Vanden Broele Uitgeverij). 

Voor NAV is Emma betrokken bij de Helpdesk, volgt ze de actualiteit inzake ruimtelijke planning op en schrijft ze op regelmatige basis artikels . In 2017 gaf ze enkele opleidingen omtrent de impact van de nieuwe archeologiewetgeving op de architectenpraktijk (Vitruvius Academy).

Voor Omgevingconnect beantwoordt Emma samen met twee teamgenoten allerhande vragen van gemeentelijke overheden. 

Emma is oprichter en zaakvoerder van RAUM.


+ 32 (0)486 340 715

emma@raum-advies.be

©foto Laura Geldof voor Arch & Teco

jan.png

Jan

CV

Jan Vanderstraeten is burgerlijk ingenieur bouwkunde en erkend ruimtelijk planner.  Hij heeft ruim 35 jaar ervaring als ruimtelijk planner in overheidsdienst, bij de Vlaamse overheid en bij de Stad Gent. Jan bouwde een diepgaande specialisatie op in het adviseren en begeleiden van ruimtelijke planningsprocessen op gemeentelijk en provinciaal niveau (bijzondere plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen, planologische attesten en structuurplannen).  In nauwe samenwerking met de betrokken actoren zocht hij naar een gedragen resultaat, in functie van een duurzame en kwalitatieve ontwikkeling.

Jan is sedert 1 juli 2016 ere-gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar van de Vlaamse overheid.

Jan is adviseur voor RAUM.

 

+ 32 (0)473 494 962

jan@raum-advies.be

 


 

RAUM

ADVIES:  PARTICULIER . OVERHEID . ARCHITECT . VASTGOEDSPELER

SAMENWERKING

ADVISEURS

CONTACT

 

©RAUM . Gent . +32 (0)486 340 715 . raum@raum-advies.be