Road.jpg

RAUM is een adviesbureau op vlak van stedenbouw en ruimtelijke planning. RAUM staat een brede waaier aan actoren bij met advies en ondersteuning omtrent alle juridische aspecten van stedenbouw en ruimtelijke planning. Zowel particulieren, overheden, architecten als vastgoedspelers kunnen bij RAUM terecht.

RAUM biedt u betrouwbaar, juridisch onderbouwd en praktisch bruikbaar advies dankzij de interactie tussen haar adviseurs, Jan en Emma Vanderstraeten. Jan stelt zijn indrukwekkende ervaring op vlak van ruimtelijke planning ter beschikking, die wordt versterkt en vervolledigd door Emma’s frisse, creatieve blik en een doorgedreven specialisatie op vlak van vergunningverlening. Ervaring en continuïteit gaan op die manier hand in hand met flexibiliteit en vernieuwing

RAUM staat open voor flexibele samenwerkingen met studiebureau’s, (landschaps)architecten, universiteiten, milieuspecialisten, vakverenigingen, … ter vervulling van een concrete (onderzoeks)opdracht. RAUM is tevens een partner op vlak van opleiding en kennisdeling.

 

Adviesverlening voor particulier, overheid, architect en vastgoedspeler
Samenwerking in teamverband en partner voor opleidingen
Adviseurs Emma en Jan Vanderstraeten
Contacteer ons

 

 

 

RAUM

ADVIES:  PARTICULIER . OVERHEID . ARCHITECT . VASTGOEDSPELER

SAMENWERKING

ADVISEURS

CONTACT

 

©RAUM . Kortrijksesteenweg 547, B-9000 Gent . BTW BE 0637. 732. 834 . raum@raum-advies.be