gebouwS.jpg


\ vastgoedspeler

 

Als ontwikkelaar wilt u bij de aankoop van een projectgebied heldere en correcte informatie over de ontwikkelingsopties ervan. 

RAUM biedt u een juridische verkenning aan voor projectgebieden in Vlaanderen, waarbij nagegaan wordt welke ontwikkelingsopties het projectgebied heeft, of het door u gewenste project vanuit juridisch oogpunt vergund kan worden op die locatie (Is de functie toegelaten?), welke randvoorwaarden hierbij komen kijken (Zijn er voorwaarden op vlak van dichtheid, materiaalgebruik, …? Grijpt het project in op omliggend erfgoed of natuurwaarden waarmee rekening moet worden gehouden?), en welke aandachtspunten van belang zullen zijn bij het verdere verloop van een eventueel vergunningstraject.

Als makelaar wilt u  topservice bieden aan uw klanten. Bij u of bij uw klanten kunnen in aanloop naar een mogelijke aankoop van een pand tal van vragen rijzen over de stedenbouwkundige opties van dat pand. Welke verbouwingswerken mogen we uitvoeren? Hebben we voor onze toekomstplannen een vergunning nodig? Zijn er gevolgen door een eventuele erfgoedbescherming of de ligging in natuurgebied? 

Doordat RAUM steeds op de hoogte is van de meest recente wetgeving, kunnen we u op korte termijn een antwoord bieden omtrent de stedenbouwkundige opties van een pand in Vlaanderen, ofwel achter de schermen, ofwel rechtstreeks voor uw klant. Op die manier wordt de service die u kan aanbieden aan uw klanten nog beter

 

 


 

RAUM

ADVIES:  PARTICULIER . OVERHEID . ARCHITECT . VASTGOEDSPELER

SAMENWERKING

ADVISEURS

CONTACT

 

©RAUM . Gent . +32 (0)486 340 715 . raum@raum-advies.be