office.jpg

\Teamwork

 

RAUM staat open voor flexibele samenwerkingen met studiebureau’s, (landschaps)architecten, universiteiten, vakverenigingen, milieuspecialisten…
ter vervulling van een concrete (onderzoeks)opdracht.

RAUM werkte samen met VUB-IMEC-SMIT voor het Departement Omgeving beleidsaanbevelingen uit omtrent openbare onderzoeken in de ruimtelijke planning.

Raum werkt samen met architecten. RAUM onderzoekt tijdens de opmaak van de vergunningsaanvraag de stedenbouwkundige context en impact van de wetgeving op het ontwerp en de procedure. 

Meer info over lopende projecten en samenwerkingen: CV en Linkedin

 

\Opleidingen 

 

RAUM volgt alle wetswijzigingen nauwgezet op. Hierdoor is RAUM een partner op vlak van opleiding en kennisdeling.

RAUM gaf samen met het Agentschap Onroerend Erfgoed drie opleidingsavonden omtrent Archeologie voor Netwerk Architecten Vlaanderen.

RAUM was voor VVOR betrokken bij de opleiding omtrent ruimtelijke planning en omgevingsplanning. Bekijk de presentatie.

RAUM publiceert op regelmatige basis artikels in vakliteratuur;
bijvoorbeeld omtrent archeologie en ruimtelijke planning.

RAUM is betrokken bij OmgevingConnect, een online platform van uitgeverij Vanden Broele boordevol informatie omtrent omgevingsrecht en - beleid. 

 


 

RAUM

ADVIES:  PARTICULIER . OVERHEID . ARCHITECT . VASTGOEDSPELER

SAMENWERKING

ADVISEURS

CONTACT

 

©RAUM . Gent . +32 (0)486 340 715 . raum@raum-advies.be