gebouwS.jpg


\ architect

 

De wetgeving met een impact op architectuur is zodanig omvangrijk en veranderlijk  dat vele architecten de bomen door het bos niet meer zien.

In aanloop naar een vergunningsaanvraag rijzen tal van vragen. Welke vergunningsprocedure moeten we volgen en bij wie wordt de aanvraag ingediend? Welke gevolgen en impact heeft milieu voor de aanvraag? Is er een archeologienota of een mobiliteitstoets vereist? Moeten we hiervoor op voorhand iets doen? Wat als er een bos op mijn projectgebied aanwezig is? Maken we een project-mer(-screening) op? Welke dossierstukken voegen we toe om een correct en vergunbaar dossier in te dienen? Heeft het onroerenderfgoeddecreet een impact? Wijken we af van de geldende plannen en kan dit wel? Is het door u ontworpen project vergunbaar?

Als architect werkt u ook visies uit voor overheden, zoals een masterplan, beeldkwaliteitsplan, ruimtelijk uitvoeringsplan of structuurplan. Bij de opmaak van deze visies spelen tal van juridische randfactoren een rol. Op welke manier wordt een structuurplan opgebouwd? Wat zijn de meest recente juridische vormvereisten waaraan het document moet voldoen? Welke procedure wordt doorlopen om deze visie juridisch te verankeren? 

RAUM volgt alle wetswijzigingen nauwgezet op zodat u een betrouwbaar en correct antwoord krijgt op al uw vragen. Hierdoor kan u zich als architect focussen op uw kerntaken en hoeft u zich niet te verdiepen of specialiseren in de complexe wetgeving.

RAUM beantwoordt graag uw specifieke vragen of is betrokken bij een meer langdurig begeleidingstraject, rechtstreeks voor u als architect of in overleg met uw bouwheer of opdrachtgever. RAUM verzorgt in huis opleidingen, op maat van uw kantoor.

RAUM biedt tevens een ‘full check-up’ aan, waarbij een dossier wordt gescreend op alle aspecten die een impact kunnen hebben op het ontwerpproces en de vergunningsaanvraag.