gebouwS.jpg

\ particulier

 

Als particulier bent u bezig met het zoeken van een woon- en/of werkplek, wilt u graag uw eigendom blijven aanpassen naar uw laatste wensen of bent u begaan met het karakter van de buurt waarin u leeft.

RAUM kan u tijdens de zoektocht naar een geschikte woning en/of werkplek bijstaan met allerhande vragen die bij u opkomen. Bijvoorbeeld, de woning die ik wil kopen is zonevreemd. Welke gevolgen heeft dit? Het pand dat ik op het oog heb staat op de Inventaris Bouwkundig Erfgoed of is beschermd als monument. Wat nu? Ik wil graag een kangoeroewoning combineren met een dokterspraktijk, kan dit? Ik ben op zoek naar een woning, waar ik ook mijn zelfstandige praktijk en de nodige opslagruimte kan voorzien. Hoe begin ik aan de zoektocht? 
RAUM staat in voor de juridisch-stedenbouwkundige optieverkenning, indien nodig tekent uw architect het ontwerp uit en dient het vergunningsdossier in.

Ook nadat u een woon- en/of werkplek gevonden hebt, wilt u bijkomende werken uitvoeren (verbouwen, herbouwen, uitbreiden, ...), zoals extra ruimte creëren, een poolhouse in de tuin oprichten, uw eigen zaak vestigen in de woonst, een kamer (tijdelijk) verhuren aan een student, … of wenst u uw eigendom te verkopen
RAUM gaat voor u na of het project mogelijk is, of er een vergunning / melding of andere vorm van toelating nodig  is, doet indien nodig suggesties om het project bij te sturen en gaat na welke andere procedurele aandachtspunten er zijn. RAUM verduidelijkt aan potentiële kopers welke opties uw eigendom heeft, wat uiteraard mee de verkoopswaarde ervan bepaalt. 

Tot slot kunnen er in uw buurt plannen zijn om een bouwproject te realiseren. Indien u vindt dat dit project hinder voor u met zich meebrengt, kan u tijdens het openbaar onderzoek omtrent dit project reageren in de vorm van een bezwaarschrift. 
RAUM maakt dit bezwaarschrift voor u op, vertaalt uw bezorgdheden naar juridische argumenten en zorgt ervoor dat alle procedurele aspecten opgevolgd worden om een geldig bezwaar in te dienen.